533 099 673 - Wypożyczalnia dla dorosłych
537 932 935 - Karolina Ćwikła - DYREKTOR BIBLIOTEKI
  • Facebook Biblioteka Radzijów
  • BIP Biblioteka Radzijów
17.082020

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KURSIE KOMPUTEROWYM

(zwiększającym kompetencje komputerowe) dla osób do 67 roku życia, z możliwością otrzymania certyfikatu ECDL ( Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). Rozpoczęcie KURSU planowane jest od WRZEŚNIA 2020r. Czas trwania kursu - 96 godzin. Zajęcia prowadzone będą w grupach do 12 osób. ZAPISY DO KOŃCA SIERPNIA W BIBLIOTECE.

Poniżej lista zagadnień, które powinny zostać przyswojone po ukończeniu szkolenia.

Moduł B1 Podstawy pracy z komputerem

Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje Kandydata:

    Znajomość kluczowych zagadnień związanych z technologią informacyjno-komunikacyjną (TIK), komputerami, urządzeniami i oprogramowaniem;
    Umiejętność uruchamiania i wyłączania komputera;
    Efektywną pracę na komputerze przy użyciu ikon i okien;
    Umiejętność dostosowania głównych ustawień systemu operacyjnego i korzystania z wbudowanej pomocy;
    Umiejętność tworzenia i wydruku prostych dokumentów;
    Stosowanie głównych zasad zarządzania plikami oraz efektywną organizację pracy na plikach i folderach;
    Znajomość zasad przechowywania danych i umiejętność korzystania z oprogramowania narzędziowego w celu kompresji i dekompresji danych;
    Rozumienie założeń sieci komputerowych, umiejętność łączenia się z siecią oraz korzystania z różnych opcji połączeń;
    Rozumienie potrzeby ochrony danych i ochrony urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem oraz konieczności tworzenia kopii zapasowej danych;
    Znajomość zasad poprawnego zachowania w odniesieniu do ochrony przyrody oraz zdrowia.

 

Moduł B2 – Podstawy pracy w sieci

    Znajomość zasad korzystania z Internetu oraz zasad bezpieczeństwa w sieci;
    Umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej oraz personalizacji jej ustawień z wykorzystaniem różnych funkcji;
    Zdolność efektywnego przeszukiwania Internetu i krytycznej oceny wiarygodności pozyskanych informacji;
    Znajomość kluczowych zagadnień praw autorskich oraz zasad ich ochrony;
    Znajomość zasad działania społeczności internetowych, komunikacji online oraz poczty elektronicznej;
    Umiejętność wysyłania i odbierania wiadomości e-mail oraz zarządzania ustawieniami poczty;
    Umiejętność właściwego organizowania skrzynki pocztowej i wyszukiwania wiadomości oraz korzystania z kalendarzy online

 

Moduł B3 – Podstawy pracy z edytorem tekstu

    Umiejętność pracy z dokumentami i zapisywanie ich w różnych formatach;
    Korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększania wydajności pracy;
    Umiejętność tworzenia i edycji niewielkich dokumentów tekstowych, przygotowanie ich do współdzielenia i wysyłania;
    Wstawianie tabel, zdjęć i innych obiektów do dokumentu
    Przygotowanie dokumentu do korespondencji seryjnej;
    Dopasowanie ustawień strony;
    Sprawdzanie i poprawianie błędów w pisowni.

Lokalizacja

Biblioteka